Az aktív állampolgárságra nevelés...

oktatáspolitikai koncepciói Magyarországon és Angliában. Gomboczné Erdei Mónika írása

...nem egyszerű jogi státusz tehát, hanem cselekvés- és mentalitáskultúra, a közösségi döntésekben való részvételi igény attitűdje.

Érvényesül-e a tanuló érdeke?

H. Tóth István a gyermek és a tehetséggondozás kapcsolatáról a magyartanítás keretében. Elhangzott a 2016-os IX. Miskolci Taní-tani Konferencián.

Kétségtelen, hogy sokféleképpen közelíthetünk egy-egy téma, egy-egy motívum, egy-egy mű gazdagságához...

Az állampolgár nevelője…

…a köznevelési törvényben. Horváth H. Attila, Mészáros György, Gomboczné Erdei Mónika, Kenedi Gergely, Sárospataki Barnabás, Szondi Boglárka és T. Vesztergombi Krisztina írása

A nevelő feladata az is, hogy növendéke megértse és megtapasztalja azokat a módokat és lehetőségeket, amikor a tacit közhatalom valódi közhatalommá manifesztálódik...

Oldalak