Knausz Imre: Kell-e nekünk a projektpedagógia?

Előadás a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium projektzáró konferenciáján 2011. május 30-án

Szokták mondani: az iskola az a hely, ahol az kérdez, aki tudja a választ, és attól kérdez, aki nem tudja. Hozzátehetünk ehhez még valamit: attól kérdez, aki nemcsak hogy nem tudja a választ, de jellemzően nem is érdekli. A jól felépített projekt megfordíthatja a dolgot: a tanulók meg akarnak valósítani valami értelmes feladatot, és ehhez tanulniuk kell a saját kérdéseik által vezérelve. Közvetlenül azt a jelenséget célozza meg, amelytől a leginkább szenvednek a mai pedagógusok: az iskolában mutatkozó motivációs deficitet.

Gergely Ferenc: Libbenő szoknyák, reccsenő bokák.

Abony (1945–1948)

Színes, nyüzsgő, változatos, vállalkozó, tülekedő, lehetőségekben bővelkedő időszak. A felejtés, az újrakezdés, a mohó gyarapodás, a megbocsátás és a bosszú ideje. Ez az életérzés, tempó, erkölcs viharzott a felszínen Abonyban is. A helyi ifjúság modora, öltözködése, szórakozása, zenei ízlése, tánca, beszédmódja, viszonya a hagyományos értékekhez, formákhoz, szervezetekhez, szülőkhöz és leányokhoz, valláshoz, egyházhoz és iskolához mind-mind ezt a helyzetet, légkört fejezte ki. Ebben együtt volt a háború erkölcsromboló hatása, a felejteni akarás és életigenlés, valamint az egyre bizonytalanabb jövő sejtése.

Benyovszky Andrea: Gondolatok a szociális és érzelmi tanulásról

Kenneth W. Merrell és Barbara A. Gueldner könyve tükrében

A szociális és érzelmi tanulás (Social and Emotional Learning – SEL) a biológia, az érzelmek és az intelligencia természetének új értelmezéséből, a sikerrel és a boldogsággal való kapcsolatuk megértéséből alakult ki. A szociális és érzelmi tanulás során a gyermekek érzelmi intelligenciája (EQ) fejlődik, ami alapul szolgálhat a szociálisan értékes és egyénileg is eredményes életvezetéshez. 

Imre Katalin: I think, this is the beginning of a…

Fél óra után már érezhetően kontrakcióban volt a gyomrom. (Ráadásul addigra kettesben maradtunk az egész iskolában.) Nem akartam gyáván hazamenni, így súlyos-csöndes dilemmázás után úgy döntöttem, hogy megkérdezem tőle, tudja-e, hogy ki az osztályfőnöke? Nem tudta. Jól elfehéredett, nagyot nyelt.

Fóti Péter: Valódi demokratikus intézmények az iskolákban a diákönkormányzatok helyett

Sok tanár gondolata lehet a folyamat elején az, hogy a változásokkal az iskola bolondokházává fog válni. Mint a már demokratikus keretek között dolgozó iskolák gyakorlata mutatja, ez nem lesz így. A summerhilli iskola immár 90 éve működteti a közös tanár-diák önkormányzatot, és tapasztalja, hogy az iskolában nincs anarchia, és hogy az iskola tanulói az évek során felelős emberekké válnak, akik az iskolai élet jó részét irányítják.

Oldalak