Érvényesül-e a tanuló érdeke?

H. Tóth István a gyermek és a tehetséggondozás kapcsolatáról a magyartanítás keretében. Elhangzott a 2016-os IX. Miskolci Taní-tani Konferencián.

Kétségtelen, hogy sokféleképpen közelíthetünk egy-egy téma, egy-egy motívum, egy-egy mű gazdagságához...

Az állampolgár nevelője…

…a köznevelési törvényben. Horváth H. Attila, Mészáros György, Gomboczné Erdei Mónika, Kenedi Gergely, Sárospataki Barnabás, Szondi Boglárka és T. Vesztergombi Krisztina írása

A nevelő feladata az is, hogy növendéke megértse és megtapasztalja azokat a módokat és lehetőségeket, amikor a tacit közhatalom valódi közhatalommá manifesztálódik...

A gyógyító kerék vonzásában

Közösségi gyógyítás, egyéni gyógyulás. Németh Tibor írása

A Waseskun olyan non-profit gyógyító központ Kanadában, mely a büntetés-végrehajtási rendszerbe illeszkedve, az Igazságügyi Minisztériummal közös program keretében biztosít lehetőséget személyiségépítésre azoknak a raboknak, akik vállalják, hogy rehabilitációjukat őslakos tanításokra és szertartásokra alapozva készítik elő.

Oldalak