Manxhuka Afrodita: Mit olvas(s)unk irodalomórán?

Populáris irodalmat mindig valamilyen pedagógiai cél érdekében érdemes beépíteni a kötelező olvasmányok sorába, hiszen kihagyhatatlan az a végtelenül pozitív befogadói magatartás, amelyet a gyerekek tanúsítanak az órán. Hihetetlen érdeklődést tapasztalhatunk a részükről nem csak a regényhez közvetlenül kapcsolódó feladatok, ismeretek tekintetében, hanem a Harry Potter könyvekkel csak közvetetten érintkező témákkal kapcsolatban is. Az órai feladatokat, akárcsak a házi feladatokat örömmel végezték, és mindig hiánytalanul teljesítették.

Trencsényi László: Áprily tanár úr

Az emlékezéseket Imre Lajos gyűjtötte egybe, Fenyő D. György végezte a szerkesztői munkát a tőle megszokott gondossággal. A kolozsvári Erdélyi Református Egyházkerület és a budapesti Kálvin Kiadó jegyzi a kötetet. Megjelent 2011-ben. A visszaemlékezők közt Vita Zsigmond, Dávid Gyula, Borzsák István, Tálasi Istvánné Varga Anna, Ujfalusy Klára, Nemes Nagy Ágnes, H. Kiss Judit, Tusa Erzsébet, Lőrincze Lajos, Domonkosné Ozoray Márta, György Ágnes, Nagyné Hrabovszky Anna, A. Nagy Zsuzsa, Korbuly Judit, Szabó Imréné Szabó Éva, Veressné Deák Éva, Frank Vera. Felbukkan Kéryné Soós Júlia emlékező írása is.

Galambos Henriette Rita: Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

Rövid áttekintés az ifjúsági és az iskolai közösségi szolgálat dilemmáiról

Sajnálatos tény, hogy a törvény előkészítése során nem jutott megfelelő idő és energia arra, hogy az illetékesek konzultáljanak azokkal a szervezetekkel és szakemberekkel, amelyek/akik már hosszú évek óta foglalkoznak az ifjúsági önkéntesség és közösségi szolgálat népszerűsítésével és szakmai hátterének megalapozásával. Rengeteg tapasztalat, élmény, tanulság halmozódott fel, ami sajnálatos módon nem része a szakmai köz- és párbeszédnek. Ezzel az írással némiképpen ezt a párbeszédet is szeretném elindítani.

L. Ritók Nóra: Egy projekt tapasztalatai

A vizuális neveléshez kapcsolódó projektet bonyolíthattunk le egy pályázat keretében egy kis falu óvodájában. A projekt a tehetséggondozásra irányult, ám a gyerekek szociális helyzete előre megjósolta számunkra, nem csak erre kell terveznünk. A projekt eredményei pedig elgondolkodtattak pár dologról.

Simon Mária: Zeneország. Egy különleges sorozatról

„A zene csodája képessé tesz felfedezni azt, hogy nem csak az tehetséges, aki művésszé lesz. A tehetség bennünk van, és ha módot adunk rá, napvilágra bukkan. Az énekeskönyv és lemez segítségével együtt énekelhet a gyerekkel az anya meg az apa is, a barátok, s még a nagyi is."

Trencsényi László: Tovább az „ifjúságsegítés rangjáért”

A TÁMOP-projekt keretei között zajló tananyag-fejlesztési munkálatok „forró napjaira” került sor Kecskeméten. A Főiskola és a Mobilitás Szolgálat szervezésében háromnapos nyári egyetemen ismerkedtek az eredményekkel, módszerekkel és lehetőségekkel a fiatal értelmiségi szakma, az „ifjúságszakma” „öregjei” és vállalkozó kedvű leendő szakemberei. Az intenzív programot a Magyar Pedagógiai Társaság közreműködésével szervezett Műhelykonferencia zárta.

Oldalak