Agresszió az iskolában

Minden kedves érdeklődőt várunk a Magyar Pedagógiai Társaság Ifjúsági Köre által rendezett előadásra és beszélgetésre az iskolai agresszió témájában!

 

Időpont: április 30., péntek, 14.00 óra.
Helyszín: Az MPT új irodájának is otthont adó Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet előadóterme: Budapest, V., Egyetem tér 5. 17-es csengő.

Megnyitó

Sáska Géza: Erőszak a középiskolákban. Ki, mennyire, hogyan bántalmaz? (A tekintélyelvűség, az  anómia és az iskolai viszály, avagy hogyan fegyelmeznek a pedagógusok?) - 60 perc

Kérdések, vita - 20 perc

Kávészünet, kötetlen beszélgetés (az MPT IK Mi a pálya? c. projektjének bevezetése, jelentkezések regisztrálása) - 20 perc

Kerekasztal-beszélgetés: Hol húzódik a pedagógia határa? Eszközök és eszköztelenség. A beszélgetést vezeti: Trencsényi László - 60 perc

Hozzászólások, kérdések - 15 perc

Az esemény zárása

Filmvetítés és beszélgetés

Megjelent a Taní-tani 51. száma (2009/4)

Tartalomjegyzék

Emberek

Knausz Imre: Interjú két ülésben – Horányi Gáborral II.
Bárány Botond: Fenn és lenn
W. Barna Erika: Akkreditált boldogságképzés
 

Műterem

Bogdán Péter: Roma Mentor Projekt
Tölgyessy Zsuzsanna: Mi is az a drámapedagógia?
H. Tóth István – Radek Patloka: „… már nem én ő megy tovább”
 

Kép a tükörben

Gergely Ferenc: Egy kántorffy gyermekkora. Vác,  1932-1944. I. rész
 

Tanítások

Pajorné Kugelbauer Ida: Rudolf Steiner pedagógusfelfogása
 

Tiszta szívvel

Szabó Zsolt: A tanulói lét félelmei és szorongásai pedagógiai szempontból
 

Néha szigetek

Thia írogat (http://thia.freeblog.hu)
1 szöszíí naplója:) (http://hedy.freeblog.hu)
 

Írásjel

Várszeginé Gáncs Erzsébet: Egy életpálya üzenete a művészeti nevelésről
Mihály Ildikó: Fiúk és lányok

Eszköztelenül? A 20. század pedagógiai szigeteinek tanulságai: önkormányzatiság és eszközrendszer

 

A Magyar Pedagógiai Társaság Janusz Korczak Munkabizottsága és Gyermekvédelmi Szakosztálya konferenciát szervez pedagógusok és a pedagógia iránt érdeklődőknek

2009. november 5-én 10 órától  16 óráig

Helyszín: Mérei Ferenc Fővárosi PPT Intézet
Budapest, V. Egyetem tér 5. I.e.

Vitaindítót tartanak: Csillag Ferenc, Fóti Péter, Merényi Zsuzsa, Makai Éva, Simon István, Simon Mária, Takács István, Trencsényi László.

A vitaindítókat követően moderált beszélgetést, vitát tervezünk.

A konferencia meghívott vendége: Donáth László parlamenti képviselő.

Megjelent a Taní-tani 50. száma (2009/3)

Tartalomjegyzék

 

L Ritók Nóra: Egy másfajta iskolamodell

Kép a tükörben

Erdei Bálint: Rózsa János figyel bennünket

Emberek

Knausz Imre: Interjú két ülésben – Horányi Gáborral I.

Vedovatti Anildo: „Például mi nem hordunk fehér köpenyt…”

Bárány Márton: „Mi így tudjuk őket támogatni”

Tanítások

Szarka Emese: A meséd oktatási projekt és vallási hátterének bemutatása

Fóti Péter: Gyerekek és papagájok

Kiáltozás

Novák János: Paradigmaváltás a gyermekeknek és az ifjúságnak játszó színházakban

Ó Európa

Mihály Ildikó: Vakációpánik és ami mögötte van

Szomorúfűz

Majoros Mária: „Az ellenség köztünk van…” I.

Írásjel

Szarka Emese: Jorgosz közlegény jelentései a 38 kilométerről

Mihály Ildikó: Mire jó a szakképzési hozzájárulás?

*

Rózsa János A tér és az Igaz-e? című rövidfilmek után  első nagyjátékfilmjét 1965-ben Kardos Ferenccel közösen forgatta. A Gyerekbetegségek főszereplője egy első osztályos kisfiú, az ő szubjektív gyermeki fantáziájának szűrőjén keresztül látjuk az iskolát, a tanárokat, a felnőttek világát, azt a társadalmat, amelybe az iskolába lépéssel kezdődik a valódi, sokszor nehézségekkel teli beilleszkedés. Bár a film burleszkszerű, játékos hangvételét tekintve a Gyerekbetegségek újhullámos előképe Louis Malle Zazie a metróban című filmje, a gyerekszereplő főszereplővé emelése kapcsán mégis itt kell először megemlíteni François Truffaut Négyszáz csapás című 1958-ban készült remekművét, melynek szülei által érzelmileg elhanyagolt kallódó-csellengő, majd intézetbe kerülő kiskamasz főhősét egy Jean-Pierre Léaud nevű, Truffaut által felfedezett gyerek játszotta olyan átütő erővel, hogy alakja egy csapásra a francia új hullám meghatározó figurájává vált. Sztárok nélkül, tragikus és nagyon valóságosnak tűnő gyereksorsot egy film témájául választani Franciaországban is újításnak számított akkoriban, Kardos Ferenc és Rózsa János úgy gondolták, nemzetközileg ismert magyar színészek, sztárok hiányában egy ismeretlen magyar kisgyerek lehet annyira érdekes, mint az egykor szintén ismeretlen francia társa. A tragikus és kilátástalan hangvétel és realista ábrázolásmód tekintetében a Négyszáz csapás párja Rózsa életművében határozottan a Vasárnapi szülők lesz, a két film egymáshoz való viszonyáról a későbbiekben még szólni fogok.

(Erdei Bálint: Rózsa János figyel bennünket)

Aki egy hetedikes gyereknek olyanokat tud leírni, hogy az anyag két megjelenési formája a mező és a korpuszkulum, az nem pedagógus, egy ilyen mondatnak a gyerekek életkorának szintjén semmi értelme. Ha a tankönyveink – és nemcsak fizikakönyvekről van szó, hanem bármilyen tankönyvről – nem tudnak megfelelni a megértés próbáján, amikor egy értelmes szülő vagy tanárkolléga olvassa azokat, akkor a könyveknek egyszerűen semmi értelme. Károlyházi Frigyes nagyon bölcs volt ebben a tekintetben, ő azt mondta, hogy ha például az erő és a tömeg nem definiálható egykönnyen egymástól függetlenül, akkor nem kell erőltetni az ilyen definíciót. Ne akarjunk olyasmit megértetni a gyerekekkel, amit nem tudnak megérteni. Ha az egyetemistáknak is probléma az, hogy a tömeg és az erő hogyan definiálható egymástól függetlenül, hát akkor csaljunk egy kicsit, figyeljünk a gyerekekben lévő képekre, s definiáljuk őket úgy, hogy a meghatározások egymásra mutatnak. A túlzott szakszerűség veszélyes. De nem lehetetlen. Hiszen a „tömeg a testek azon tulajdonsága, amit a sebesség megmaradóvá szoroz”. Na ne röhögtessük már ki magunkat! Egyetemi szinten ennek a mondatnak s az egész problémának nagyon mély tartalma van, de mi az értelme annak, hogy olyan modelleket teszünk a gyerekek elé, melyek számukra teljesen idegenek?

(Interjú Horányi Gáborral)

Vannak olyan gyerekeink is, nemcsak roma gyerekek, akiknek az általános iskolában nincs sikerélménye, és nálunk például, amikor elkezdtünk Balassagyarmaton tanítani, akkor jött az anyuka sírva egy hónap múlva, hogy mit csináltunk mi a gyerekkel? Mert a gyerek imád táncolni és javultak az eredményei. Olyan megerősítést kapott, hogy fontosnak érzi magát valahol, mert az iskolában nincs megerősítve. Nincs sikerélménye az iskolában, nálunk van, és érzi, hogy szeretik. És mit csináltunk? Semmit. Csak tettük a dolgunkat, ennyi.

(Interjú az Oláh-házaspárral)

Megjelent a Taní-tani 49. száma (2009/2)

Tartalomjegyzék

 

Knausz Imre: Nem tudom, érthető-e… Előadás a Mihály Ottó 70. születésnapja alkalmából a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetében rendezett konferencián 2009. május 20-án

Tanítások

Mihály Ildikó: Kreativitás és iskola

Garadnai Erika: Az 1956-os "ellenforradalom" gyermekképe

Kolosai Nedda: A Waldorf-pedagógia gyermek- és ifjúképe

Távoli ének

Károlyi Júlia: Játékok és játékosok

Gál Gyöngyi: A média hatása a diákok testképének alakulására

Kiáltozás

Gömöryné Mészey Zsuzsa: Szabad és felelősségteljes tanulás Dalton-tervvel

Műterem

Demeter József: Egy tételcím a kortárs irodalomból az emelt szintű magyar nyelv és irodalom szóbeli érettségi vizsgára

Bakonyi Anikó: Kistanár? Hallgató? Leendő pedagógus? Tanárjelölt?

Emberek

Kovács Henrik: Egy szakma felnőtt

Urbán Bálint: Interjú Granasztói Szilviával

Kiss Zsuzsanna: Tanít:  Dorothy Heathcote

Szomorúfűz

Fekete pedagógia. Interjú Hunyady Györgynével és Nádasi Máriával

Majoros Mária: Szemérmetes Erzsók

Írásjel

Trencsényi László: Toborzó rebellis tanároknak

Oldalak