30 éves a Magyarország Felfedezői Szövetség

Balázs György írása

Talán soha ennyi felnőtt nem segített gyermekszervezetet, programokat, táborokat, mint a 90-es évek elején.

Balázs György1989. szeptember 23-án. Rakó József, a legendás ifjúsági vezetőnek, az Őrsvezető, az Iránytű és más lapok szerkesztőjének hívására több mint nyolcvanan összegyűltünk Óbudán a San Marco utca 81. szám alatt működő Úttörőház nagytermében és szövetségünk I. alakuló közgyűlésén megalakítottuk a gyermekszervezetet Magyarország Felfedezői és Hagyományőrző Szövetség néven.

Voltak viták, volt, aki elhagyta a helyiséget, de a szervezet létrejött és megkezdte „térhódítását”.

„Helyet adott” az alapító ülésnek a méltatlanul agyongyalázott Úttörő Szövetség, amely a rendszerváltás hónapjaiban maga is kereste helyét, s sokáig tisztességgel helyt állt a serdülőszervezetek pluralizmusában.

A mi hagyományokra épülő, mégis új szervezetünk alapításának 30. évfordulója kapcsán felidézzük azt a lelkesedést, amely azokban az iskolákban és szülők között volt tapasztalható, ahová eljutott a hír. De azokat a küzdelmeket, megpróbáltatásokat, élményeket és sikereket is, amiket átéltünk, amikre büszkék vagyunk.

Talán soha ennyi felnőtt nem segített gyermekszervezetet, programokat, táborokat, mint a 90-es évek elején. Rakó József, Jóska bácsi olyan gyermekszervezetet álmodott, amelynek eszmeisége, törvényei, jelképei és programja teljes egészében a nemzeti hagyományőrzésre épültek. Célja az volt, hogy a szervezet apraja-nagyja átéléssel, élményekkel fedezze fel szülőföldjét, hazáját és benne az őt megillető örökséget.

A megalakult csapatok vezetői arra törekedtek, hogy igazi játékkal, erőt, ügyességet kipróbáló programokkal tegyék gazdagabbá a gyermekéveket, miközben a gyerekekért fáradozó ifjak és felnőttek is gazdagodtak hivatásukban. Ennek az összefogásnak mindennapi célja és iránytűje volt, hogy már gyerekkorban kibontakozzanak, virágzásnak induljanak a legszebb, legnemesebb erkölcsi, emberi tulajdonságok, formálódjon, erősödjön a jellem, az akaraterő, a segítőkészség, az önzetlenség, a derűs közösségi életre való vágyakozás.

A szövetség próbái mellett a tagokon kívül az érdeklődők is részt vehettek pályázatainkon, sőt a helyi csapatok rendezvényein is. Így az egyént, a gyereket akartuk megnyerni, gazdagítani, lelkesíteni.

A szülőfölddel, a hazával való találkozásokat élményekkel, személyre ható emlékekkel igyekeztünk felejthetetlenné tenni, kedvet ébreszteni a taggá váláshoz.

Négy történelmi korszakra építettük szervezetünk fundamentális programját. A honfoglalásra, a Rákóczi-szabadságharcra, az 1848-49-es és az 1956-os forradalomra és szabadságharcra.

Ezekhez kötődtek szövetségünk jelképei, ide vezettek a próbák, országos pályázatok, rendezvények és romantikus történelmi játékaink.

1991-től csatlakozni kezdtek szövetségünkhöz a határon túli magyar iskolák hagyományőrző közösségei és vezetőik. Bekapcsolódtak tevékenységeinkbe a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból.

Szövetségünk létszáma az első négy évben elérte a 38 ezret. Az ország minden táján alakultak csapataink. A határon túli csapatok száma elérte a negyvenhetet.

A törekvés az volt, hogy lehetőleg pedagógus vezesse a helyi csapatokat. Az iskolák elfogadták, befogadták szövetségünket, és az önkormányzatok támogatását is ki tudtuk érdemelni.

Most az évforduló kapcsán a meghívott alapító tagok, nyugdíjas és aktív csapatvezetőinkkel, vezetőtársakkal, ifivezetőkkel, kapcsolatainkkal, mint pl. a Kossuth Szövetség, Falvak Kultúrájáért Alapítvány, igyekszünk visszaemlékezni arra az útra, amit megtettünk idáig. Hálánkat fejezzük ki azoknak, akik segítettek, biztattak bennünket.

Nyolc város önkormányzata alapított felfedezőink részére kitüntetéseket, melyeket évente átadnak az arra érdemeseknek. 1991-ben felavatásra került Sárospatakon Hagyományőrző Házunk, oktatási központunk, a Gyermekhősök Múzeuma és kopjafákkal övezve a Hármashalom, amire minden táborunkba érkező, jeles otthoni helyről hozott földadományát leszórja. 1992-ben felavattuk Testvérfogadó táborunkat, amely 70 fő befogadására alkalmas. A tábort esetenként sátrakkal is kibővítettük, így táborozott itt 120 fő is. Minden év augusztus elején itt találkoznak a határon innen és túl lakó felfedező testvéreink a hagyományos vezetőképző táborban. Jellemző, hogy aki egyszer itt táborozik, az évente visszatér. Az első táborozók már szülők, nagyszülő is van közöttük, ők biztatják a mai táborozó fiatalokat, hogy próbálják meg.

Jóska bácsi Karsa Ferenc 1848-as hadnagy naplója alapján felkutatta sok 1848-as gyermekhonvéd történetét, ami a Honvédség közreműködésével nyomtatásban is megjelent, sőt kiegészítő történelemtankönyvként is kiadásra került. Az 1848-as szabadságharcban katonaként harcoló gyermekhősök szülőhelyén és a csatatéren, ahol elestek, szövetségünk kopjafákat állított. Az elmúlt években éltek és élnek leszármazottak, akikkel sikerült kapcsolatba kerülnünk. Ilyen volt Görgey Tibor, Thán Emőke, a Pilaszanovics család, akiket országos rendezvényeinkre meghívhattunk.

Igriceink gyűjtőúton vettek részt a kárpátaljai Beregben és Szabolcs megyében.

Sárospatak ideális helyszíne táborainknak. A magyar történelem sűrítve kézzelfoghatóan van jelen a környéken. Karoson honfoglalás kori feltárt helyszínek, Borsiban született II. Rákóczi Ferenc, a Hernád völgye és a Pataki Kollégium sok katonát adott az 1848-as szabadságharcnak. Szinte mindegyik próbánkhoz, történelmi játékainkhoz eredeti helyszíneket nyújtanak.

1993-ban megalakult és bejegyzésre került a Kárpátalja Felfedezői Szövetség. 1994-ben Erdélyben megalakult és bejegyzésre került a Szülőföldek Felfedezői Szövetség.

Nagykátán működött szövetségünk tüzér hagyományőrző csapata, akik számtalan csatabemutatón vettek részt. Jászberény szövetségünk megalakulásának városa. Évente innen indultunk Tápióbicskére a tavaszi hadjárat eljátszására és megemlékezésre.

Minden évben a sárospataki Rákóczi-vár lovagtermében avatjuk az új Nemes Ifjakat (a fejedelem szolgálatára alakult ifjúsági csapat, szerintünk a serdülőmozgalmak elődje nevezte így magát).

Augusztusi táborunk vezetőképző tábor, gyermek, ifjú és felnőtt vezetőink itt tehetnek tiszti próbákat. Szövetségünk programjai, táborai feledhetetlen élményt nyújtottak és nyújtanak ma is gyereknek, felnőttnek egyaránt. A felfedező, örökségválasztó útjainkon a mindennapi tevékenységeink kapcsán szerzett sok élmény és tapasztalat egy-egy aranyszál, amely a hazához köti a résztvevőket.

Kívánok a következő 30 évre minden tagunknak és segítőinknek jó egészséget, számtalan közös élményt, és ahogy ez évben is történt: 84 lelkes táborozót, újra feléledő, megújuló csapatokat.

A szerzőről: