Alternatív pedagógiai szótár

Bessenyei István írása

Kísérleti alany, akin azt próbálják ki, hogy hogyan lehet a tudásvágyát úgy lecsökkenteni, hogy lázadni már ne lázadozzon, de még el tudjon olvasni mindenfajta használati utasítást.

Bessenyei IstvánPedagógia

Olyan tevékenységek (algoritmusok, előírások, magatartási formák) összessége, amelyek segítségével állami, önkormányzati, egyházi vagy alapítványi alkalmazottak egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják lenyomni a tanulók torkán a felsőbbségek által meghatározott tudás- és kompetenciahalmazt (bármit is jelentsenek ezek).

Tudás

Az a meghatározhatatlanul bonyolult, különböző külső és belső tárolókban elraktározott valami, ami minden definíciónak ellenáll, így aztán tudós elmék a legcifrább jelzőkkel látják el, hogy azt a látszatot keltsék, hogy értik, miről is van szó:

 • Alaptudás,
 • Belső tudás,
 • Céltudás,
 • Definíciós tudás,
 • Egyedi tudás,
 • Elméleti tudás,
 • Előzetes tudás,
 • Enciklopédikus tudás,
 • Epizodikus tudás,
 • Explicit tudás,
 • Gyakorlati tudás,
 • Hallgatólagos tudás,
 • Hétköznapi tudás,
 • Holisztikus tudás,
 • Implicit tudás,
 • Informális tudás,
 • Iskolás tudás,
 • Képi tudás,
 • Ki nem mondott tudás,
 • Kodifikált tudás,
 • Kommunikációs tudás,
 • Konkrét tudás,
 • Lehorgonyzott tudás,
 • Mestertudás,
 • Metakognitív tudás,
 • Objektív tudás ,
 • Orientációs tudás,
 • Partikuláris tudás,
 • Procedurális tudás,
 • Rejtett (tacit) tudás,
 • Strukturális tudás,
 • Szaktudás,
 • Szemantikus tudás,
 • Személyes tudás,
 • Szótlan tudás,
 • Szövegtudás,
 • Tapasztalati tudás,
 • Tárgyi tudás,
 • Társas tudás,
 • Ténytudás,
 • Tudományos tudás,
 • Viselkedési tudás stb.

Tudomány

Az az intézmény, amely segít megérteni az ember és a természet működését, és ezáltal lehetővé teszi mind a felvirágoztatásukat, mind manipulációjukat és elpusztításukat.

Egyetem

Önállósodott kutatóival együtt az az intézmény, melyben a felvilágosult tudomány mindkét funkcióját kidolgozzák és kidolgozásuk, valamint alkalmazásuk módját oktatják.

Tananyag

Az a különböző tudásfajtákból, tartalmakból összegereblyézett és tankönyvi formát öltött halmaz, amely tartalmazza a hatóságok által érvényesnek tartott kánonokat.

Tankönyv

A tanulók által többnyire unott és hanyagolt, lineáris szekvenciákra tagolt, papíralapú olvasásra szánt nyomdaipari termék.

Tanuló

Kísérleti alany, akin azt próbálják ki, hogy hogyan lehet a tudásvágyát úgy lecsökkenteni, hogy lázadni már ne lázadozzon, de még el tudjon olvasni mindenfajta használati utasítást.

Alaptanterv

Olyan, már-már biblikus jellegű tartalom-, szabály- és kötelezettséggyűjtemény, amely a tudományok növekedésével párhuzamosan egyre csak burjánzik, ami által egyre inkább betarthatatlanná válik.

Pedagógus

Az a személy, akit az állam csekély fizetésért arra kötelez, hogy saját jobb belátása ellenében azt csinálja, amit a hatóság reá kiró.

Digitális átállás

A régi analóg és az új virtuális világ ütköződésének iskolai megjelenése. Eddigi kezdeti szakaszában kimerült a hagyományos papíralapú szövegek és feladat-ellenőrző rendszerek digitális megjelenítésében, jövője ismeretlen.

Műveltség

A képzettség, a tudás, az informáltság, a kompetenciák, az olvasottság, a széles látókör, az etikai érzék és más nehezen megfogható dolgok, tulajdonságok zagyva keveréke.

Iskola 1

A templom és a kaszárnya eklektikus keveréke, ahol mértani rendben ülő emberi egyedek próbálnak jelentősebb testmozgás nélkül kibírni napi 5-6-7 órát, miközben agyuk mozgása egyre lelassul.

Iskola 2

Azon intézmény, amelyre a társadalom ráterheli mindazon feladatok összességét, amelyet a család és más intézmények nem vállalnak fel, és amely feladathalmaz miatt a rendszer végül is egyik célt sem tudja teljesíteni: gyermekmegőrzés, esélyegyenlőség, társadalmi mobilitás, a munkaerőpiac kiszolgálása, kultúra- és tudáshagyományozás, étkeztetés, szexuális felvilágosítás, erkölcsi nevelés, szocializáció, környezettudatosságra nevelés, honvédelmi nevelés stb.

Súgás

A tanulók kölcsönös segítségnyújtásának, szolidáris viselkedésének büntetendő formája.

Vizsga

Azon hipotézisen alapuló tevékenységforma, amely szerint a stresszes állapotban, versenyhelyzetben, teljesítménykényszerben lévő tanulói egyedek tudása objektívan mérhető.

(Továbbfejlesztésre felajánlva!)

A szerzőről: