Gömöryné Mészey Zsuzsa

Közép és általános iskolában is tanítok. Egy közép-európai projekt (CERNEDA) keretében huszonöt éves tapasztalat után kezdtem el a Dalton-tervvel foglalkozni. Időközben a grazi Pedagógiai Főiskolán Dalton- és Montessori-tanári képesítést szereztem. Négy éve megalapítottuk a Hungaro-Dalton Egyesületet, melynek műhelymunkájába és továbbképzési programjaiba egyre több pedagógus és iskola kapcsolódik be.