Rapos Nóra

Pedagógia-magyar szakos tanárként kezdtem a pályámat. Jelenleg az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Neveléstudományi Intézetében dolgozom, elsősorban a neveléselmélet tárgyköréhez kapcsolódó tárgyak oktatásában, fejlesztésében veszek részt. Az elmúlt másfél évtizedre visszatekintve három nagyobb témakörhöz kapcsolódik szakmai tevékenységem: a tanárképzés tartalmi megújításának lehetőségei, az adaptív iskola (MAG-program, fejlesztő értékelés, adaptív-elfogadó iskola koncepcionális kereteinek kidolgozása) értelmezése és a fejlesztések támogatása, valamint az érzelmek pedagógiai szempontú értelmezése.