Az őskortól Leonardóig

Géczi-Laskai Judit ajánlása Beke Mari könyvéhez

Beke Mari: Az őskortól Leonardóig – 77 játék a művészettörténet világából. Corvina Kiadó, Budapest, 2019, 256 oldal.

Három évvel ezelőtt ugyanabban a könyvesboltban találtam rá Beke Mari előző kötetére, a 77 magyar népi játékra. Ugyanolyan az elegáns kivitelezés, dekoratív fotók, a könyv „friss illata”, ugyanaz az érzés! Ismét kincs van a kezemben!

Frissülés a virtualitásban…

…még ha azonnal nem is próbálhatjuk ki a praktikákat, de 77 reményteli bíztatás arra, hogy egy Beke Mari féle hasznos ötlettárat tartunk a kezünkben! Ahogy a szerző írja a bevezetőjében… „minden elkezdődik valahol”.

Évek óta „hivatalos” rajz tankönyvek nélkül tanítok, vagyis a gyerekeknek nincs saját (csak esetleg néhány könyvtári) példányuk. Pedig minden évfolyamon a vizuális kultúra tananyagának fontos része a művészettörténet – az őskortól a legmodernebb stílusokig –, amit képek hiányában lehetetlen megszerettetni és megtanítani. Szerencsére a projektoros kivetítés sok mindent megold, és segít abban, hogy a műveltség, a kultúra egyik alapjának, a művészeti alkotások megismerésének jól bevált kronologikus módszerét kövessük gyakorlati megoldásokkal imitálva és értelmezve.

Nem így volt ez évtizedekkel ezelőtt – vallja Beke Mari, a szerző, aki képes albumokat, filmeket és internetes illusztrációkat sem látott az adott korszakokról, legfeljebb fekete-fehér diapozitívokat. Mégis kutatómunkája egyik kiindulópontjának tekinti egyik mestere mondatát; „a gótikus katedrálisok ablakai misztikus fényhatást teremtenek a templomok belső terében”, talán pont az alábbiak …

1. kép  2. kép
Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébániatemplom, Budapest, VII. kerület, Rózsák tere (saját fotó) és a Sainte Chapelle, Párizs (Sacks Productions, Instagram)

Beke Mari újabb, „77-est” varázsolt. Pontosan ennyi játékos kézműves ötletet tartalmaz a második gyűjteményes könyve. A kultúrtörténetbe ágyazott kézműves példatár három nagy tartalmi egységet ölel át, ezek az őskor, az ókor (Mezopotámia, Egyiptom, Görögország és Róma) és a középkor (Bizánc, a román és a gótikus stílus, valamint a reneszánsz).

A tartalmi rész „Címkék”-kel kezdődik, ami praktikus szószedetként oldalszámokkal mutat a különféle fogalmak mögött rejlő feladatokhoz, „az agyagozástól az üvegrogyasztásig.”

Minden egyes fejezet rövid művészettörténeti áttekintéssel kezdődik. Az időbeli tájoláson túl a ciklus szakaszainak legjellemzőbb történelmi eseményeire is utal.

III. Középkor […], érett középkor: 11-14. század között, ez a keresztény államok megerősödése, a nagy egyházszakadás (római katolikus-bizánci ortodox), a keresztes hadjáratok, a román kori templomépítészet, a gótikus katedrálisok, a nagyobb európai városok kialakulásának kora…

Aztán az adott korszakok tovább színesednek, újabb és újabb különleges ismereteket közvetítve. Példaként maradva a középkori gótikus építészetnél, bevezetésként bővebb történelmi utalásokat, szóeredet-magyarázatokat olvashatunk, a művészettörténeti előzményeket (romanika, a Saint-Denis templom bővítése szülte ezt az új stílust) ismerhetjük meg, majd az építészeti jellegzetességek („Isten felé irányuló”) és a legszebb európai és hazai emlékek bemutatása következik. A szerző fokozatosan közelít a konkrét kézműves technikákhoz, itt például a rózsaablakokhoz. A tartalmi rész „Modellezés” címkéje többek között a 214. oldalra mutat.

A csúcsíves, mérműves gótikus ablakok szerkezetének, statikus szabályrendszerének megfigyelését követően mérmű készülhet papírmodellből (215. old.)…

3. kép
Forrás: Beke Mari, 2019

…aztán agyagból is (217. old.)…

4. kép
Forrás: Beke Mari, 2019

…végül eljutunk a mesélő, festett üvegablakokhoz (222. old.).

5. kép
Forrás: Beke Mari, 2019

Ez a könyv is olyan képekkel (ismét több száz!) gazdagon bővelkedő példatár, ami a magyar és egyetemes művészettörténet tárgyainak változatos imitációját szemlélteti többféle technikai megközelítésben. Minden esetben konkrét „műtárgymásolatokkal” találkozunk, amelyek formája, anyaga, díszítése „reprodukálja” vagy kreatívan átírja az eredetit, vagy éppen teljesen más alapanyagot, technikát alkalmaz. Olyan valóban jó tanítható, bevált ötleteket sorol, amelyek egyszerre segítenek elődeink tudásának megőrzésében és továbbadásában, miközben a mai társadalom változásait és legfőképpen a „modern” gyermek igényeit is jól követik.

De maradvaa gótikus üvegablakoknál… A szerző az általa jól ismert módon a tárgy- és képalkotási folyamatokat minden tárgy esetében technikai tanácsokkal tolmácsolja. Majd a szükséges kellékek és eszközök felsorolását követően a részletes leírás, az alkotás lépéseinek szemléltetése következik (216. old.).

6. kép
Forrás: Beke Mari, 2019

Végül nem maradhat ki a „Hasznos tipp”, amely ebben az esetben süteményszaggatók gyűjtésére ösztönöz. Ezzel „észrevétlenül” újabb alkotások, anyagok, eszközök kipróbálását is elindítja.

Frissülés a virtualitásban…

Ahogy az előző kötet, ez is kipróbálásra ösztönzött. Átformálva az eredeti tanmenetet egy digitális tanrendbeli tematikát állítottam össze kifejezetten figyelembe véve azt, hogy a tanulók most otthon kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, mint a szaktantermekben, de az online források elérése többé-kevésbé megoldott.

Az első tematikus egységben Róma művészetét,az Aquincumi Múzeum interneten elérhető oktatási segédanyagát választottam az ötödikes évfolyamnak, ahol videók, olvasmányok, feladatlapok adják a művészettörténeti hátteret.

Forradalmasított építészeti megoldások– építészeti találmányok: mindent tartó boltív, vízvezeték papírból (134-136. old.).

7. kép 8. kép 9. kép
Forrás: Beke Mari, 2019

Segítségül az alábbi (A/4-es méretű) rajzot elküldtem a gyerekeknek;

10. kép
Saját rajz

Az elkészített munkák:

11. kép

12. kép
Saját fotók

Pompeji „kék madár”– élethű stílusban (137-139. old.)

  • Nézd meg a mesefilmet (az interneten keresd meg): A kék madár (1976, rendezte: George Cukor)!
  • Keress az interneten kékmadár-fotókat, válaszd ki azt, amelyik a legjobban tetszik!
  • Keress az interneten „kék madár” verseket, róla írt gondolatokat (pl.Maurice Maeterlinck)!
  • Fesd meg a kék madaradat „pompeji vakolatra” (rajzlapra) temperával. Ha nyitott szemmel jársz, biztosan találsz építkezési törmeléket, vakolatdarabot.

13. kép

14. kép
Forrás: Beke Mari, 2019

Egy elkészült munka:

15. kép
Saját fotó

Egy másik feladathoz az Újjászülető művészet– Portrék Arcimboldo stílusában (234-237. old.) ötlete inspirált.

  • Nézd meg az ajánlott link videóját!
  • Készíts Giuseppe Arcimboldo „stílusában” portrét élelmiszerüzletek színes reklámújságaiból ragasztással A/4-es méretben! (Ugyanez pékáruval is izgalmas lehet!)

16. kép  17. kép

18. kép
Saját fotók

A 6. évfolyamosok aktuális tananyaga a középkori román és gótikus stílus, illetve  a reneszánsz volt. A könyv ötleteit felhasználva a bélleteskapu-terveket (román kori templom, 178-179. old.) és a bevezetésben részletezett rózsaablakokat (213-217. old.) is sikerült a gyerekeknek „reprodukálniuk”.         

19. kép20. kép

21. kép22. kép
Saját fotók

Gyakorló pedagógusként és kézművesség-oktatóként ismét szívesen lapozgattam és (még ha most csak virtuálisan is, de) kalandoztam Beke Mari ötletei között, amely egy újabb kiváló szakmai támogatás szóban és írásban, térben és időben, amely segít abban is, hogy elképzeltethessük a tőlünk és tanítványainktól távol eső, valójában sohasem látott dolgokat és a régmúlt eseményeket.

Hiszem, hogy a könyvet megismerve a pedagógusok és a 6-15 évesgyerekek szívesen fordulnak majd a művészettörténet felé. Kívánom a kézzel alkotás mielőbbi megtapasztalását Beke Mari inspirációi segítségével minél előbb mindannyiunknak, mert

A könyvben nem is az az érték, ami le van írva, hanem amit kiolvasunk belőle. Minden szó arra való, hogy megindítson bennünk egy folyamatot… (Kosztolányi Dezső)

Az illusztrált gyermekmunkák alkotói a budapesti Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskolába járnak.

A szerzőről: