Csík Orsolya

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében vagyok megbízott tanársegéd. 2015-ben abszolváltam doktori tanulmányaimat iskolai szervezeti témában. Főbb tanított tárgyaim az iskolai pedagógia munka aktuális kérdéseit, szervezeti vonatkozásait érintik, de markáns szerep jut a tréningeknek is. Mindemellett a Budaörsi Illyés Gyula Gimnáziumban vezetek egy osztálytermi közösségépítő projektet, ami elsősorban a diákok szociális kompetenciafejlesztését célozza.