Majoros Mária

Matematika - orosz nyelv és irodalom - általános és alkalmazott nyelvészet szakos tanár vagyok. 1993-ben pszichológiából doktoráltam, 1999-ben az MTA főtitkára által alapított Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesültem. A tanári pályát alkotó értelmiségi pályának tekintem. Ezért tudatosan törekszem arra, hogy szűkebb szakterületem, a matematika tanításán belül hozzájáruljak a gyermeki ismeretszerzés olyan sajátosságainak a feltárásához és tudományos leírásához, amelyek lehetővé teszik, hogy minél több gyerek esetében legyen az iskolai oktatás eredményes. Miután a szaktárgyi tudás csak egy szűk szelete annak a hatásnak, amelyet az iskola a gyerek személyiségfejlődésére gyakorol, ezért fontosnak tartom annak feltárását és leírását is, milyen hatások segítik az egészséges fejlődést, a kiegyensúlyozott felnőtté válást, és mik azok az iskolai jelenségek, amelyeket esetleg egy életre szóló súlyos frusztrációként élnek meg a gyerekek.