FÜPI minőségmodell oktatási-nevelési intézmények részére

Az oktatás területén a minőség és megbízhatóság egyre inkább az előtérbe kerül valamennyi érdekelt fél 1 számára.

A Független Pedagógiai Intézet 2 által kidolgozott minőségmodell segítségével az oktatási területen működő szervezeteknek (óvoda, általános iskola, középiskola, szakiskola – továbbiakban intézmények) minőségfejlesztésre új, másoktól eltérő, kedvező eszközrendszert kínálunk annak figyelembe vételével, hogy a különböző követelmények a szakterület sajátosságaihoz igazodjanak, továbbá a hátránykompenzációs előírásainak igazoltan megfeleljenek.

Miért érdemes alkalmazni a FÜPI minőségmodellt?

Az elmúlt időszakban voltak próbálkozások a közoktatási intézmények minőségbiztosítására (EFQM, KMD, Comenius-program, Gallup-Qupsa, OKAIM, ISO 9001 szabvány, stb.). Mindezek foglalkoztak az autonómián alapuló szervezetfejlesztés és az oktatások sztenderdizálásának kérdéseivel, amely végül kevés helyen érte el célját. Továbbra is kérdés, hogy az intézmények minőségfejlesztése hogyan valósítható meg a legsikeresebben a szakmai munka és a szervezeti kultúra szintjén. A téma megosztja a szakmát és minőségügyi szakembereket egyaránt.

A FÜPI minőségmodell kidolgozásakor az volt a cél, hogy egy olyan szervezet- és minőségfejlesztési modellt hozzon létre,

 • amely érdemi segítséget jelent ahhoz, hogy az oktatási-nevelési intézmény hatékonyabban és eredményesebben működjön,
 • amely kiépítéséhez álljon rendelkezésre hathatós segítség (a FÜPI által koordinált műhelymunka, valamint személyes tanácsadás keretében)
 • amely az érintettek számára érthetővé, és harmadik fél által tanúsíthatóvá váljék.

A minőségmodell alapvető célja az intézmény

 • vállalt értékrendje,
 • deklarált szolgáltatása, valamint
 • a szolgáltatást előállító folyamatok koherenciájának kialakítása, továbbá a szabályozott folyamatok ellenőrzött állapotának fenntartása, fejlesztése az eredményes és hatékony működés elérése érdekében.

A tanúsítás megfeleltethető az OKM által kiírt pályázatban szereplő tanúsítási elvárásnak.

Mit jelent a FÜPI minőségmodell?

A minőségmodell mindenekelőtt alkalmas eszköz az intézmény menedzsmentje számára az adott szervezet működési hatékonyságának emeléséhez, fejlesztéséhez.

Ugyanakkor a minőségmodell képes harmadik fél számára is felmutatni az intézmények lényegi folyamatainak ellenőrzött állapotát - így a tanúsítás alkalmas pl. az OKM számára a közoktatási megállapodásokban foglalt feladatok szakszerű teljesítését igazolni.

Az alapvető megfelelőségi elvárás – általánosságban az intézményi értékrend, cél(rendszer), valamint szolgáltatás koherenciája.

 • Az értékrend érvényesítése tekinthető az intézmény drive-jának, mozgató erejének.
 • A cél(rendszer) jelöli ki az intézmény cselekvési terét és irányát – annak érdekében, hogy saját értékrendjét érvényesítse.
 • A szolgáltatás a célok elérését szolgáló cselekvéssort jelenti. Ez a cselekvéssor a gyakorlatban ún. folyamatokba rendeződik. Azaz a szolgáltatás a folyamatok eredményeként áll elő.

A minőségmodell arra épít, hogy egy intézmény akkor tud megbízható szolgáltatást nyújtani, ha a szabályozás és működtetés szintjén meghatározza a saját megfelelőségi elvárásait (más modellek szóhasználatával: sikerkritériumait). Ennek a lépcsőfoknak az elérése után beszélhetünk minőségről és annak fejlesztési lehetőségeiről.

A FÜPI minőségmodell szintjei

A minőségmodell három szintje került kialakításra, így egy-egy szint bevezetése és tanúsítása után az intézmény dönthet a következő szintű rendszerfejlesztés megvalósításáról.

A minőségmodellt a FÜPI szakértői az intézmény vezetésével, közös konzultációkon keresztül készítik fel az intézményt, melynek során fokozódik:

 • a minőségi gondolkodás,
 • a vezetői hatékonyság,
 • a dokumentációs rend stb.

A felkészítés során az intézmény tevékenységéhez szabottan, a szakértők támogatásával végzik a szervezetfejlesztést, a szervezet működésének szabályozását. A módszer előnye, hogy az intézmény munkatársainak aktív részvételére épít, ezért már a rendszerkialakítás kezdetétől érdekeltté teszi a munkatársakat a rendszerfenntartásban.

A minőségmodellt a CERTOP, mint rendszertanúsító szervezet igazolja független szakértő közreműködésével. Ők igazolják, hogy az intézmény:

 • kialakította-e a saját szabályozó rendszerét, amely megfelel a jogszabályi követelményeknek és a FÜPI minőségmodell követelményrendszerének,
 • a folyamatok eredményeit méri-e, tesz-e szükséges intézkedéseket ezek alapján.

Táblázatok

 • 1. Ezalatt az intézmény potenciális, tanuló és végzett diákjait, az intézmény vezetőit, tanárait és munkatársait, valamint az erőforrásokat biztosító működtetőt/fenntartót, a szülőket, a munkahelyeket és a társadalmat értjük.
 • 2. Juhász Ildikó (igazgató), Tóth Tímea (szakértő), Braun József (szakértő)