M. Fazekas Ágnes: A jó olvasmány...

Forrás: Wikimedia Commons

...középiskolás szemmel

Tanulmányomban a középiskolások olvasáshoz való viszonyával foglalkozom. Strukturált interjúk keretében negyven jászsági középiskolással beszélgettem olvasási szokásaikról, attitűdjeikről, kortársaik, valamint saját maguk és az olvasás viszonyáról alkotott véleményükről. 

M. Fazekas ÁgnesA témában eddig megjelent publikációimban írtam arról, hogy a megkérdezett diákok többsége maga is úgy vélekedik, hogy a mai fiatalok nem olvasnak, mivel más tevékenységek (internetezés, sport, televíziózás, tanulás, szabadban töltött idő) veszik el az arra fordítandó időt. Olyan vélemények is akadtak, melyek szerint az olvasás eleve divatjamúlt elfoglaltság, s olyanok is, miszerint felesleges rá időt szánni, kényelmesebb és gyorsabb megnézni a filmváltozatot, mint elolvasni a művet. Mások azt állítják, nem igaz, hogy a mai fiatalok ne olvasnának, csupán az olvasás jellege, módja és eszközhordozója változott meg, s a szövegek felkutatásában előszeretettel hagyatkoznak az internetre. Beszélgetőtársaim többsége – bár kortársai olvasási szokásairól általánosságban lesújtóan nyilatkozik – magát rendszeres olvasóként tünteti fel (M. Fazekas, 2013a). Arra a kérdésre, hogy mi motiválja őket az olvasás során, a válaszok a következőképp foglalhatók össze. Az egyik gyakori motivátor a korosztály velejárója, a kíváncsiság, önmaguk és mások jobb megismerésének vágya, az újdonság iránti igény, tapasztalataik, ismereteik, gondolat-, képzelet- és érzelemviláguk gazdagítása, és mindezekből következően sorolhatók a további késztetők: az élményekhez, információkhoz jutás, az érdeklődés, a szabadidő hasznos eltöltésének igénye és a művelődés (Magyarné, 2013b). A diákok válaszait az 1. ábrán jelenítettem meg. 

1. ábra

1. ábra. A diákok olvasási motivációi (zárójelben a motívumok előfordulási gyakorisága a tanulók válaszaiban)

Beszélgetőpartnereim a digitális nemzedék tagjai, akik szabadidejük jelentős részét a modern infokommunikációs eszközök (számítógép, mobiltelefon, zenelejátszók, televízió stb.) aktív használatával töltik, vagyis egy interaktív, dinamikus, digitális médiumokra alapozott világban élnek. Mindez az olvasói ízlésükben is megmutatkozik, hiszen esetükben egyre inkább teret nyer az online olvasás, bár mellette, főleg a hosszabb terjedelmű művek esetén fontos szerepet játszanak a nyomtatott kiadványok is. A mindennapi élethez, tanuláshoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó információszerzésnek azonban elsődleges médiuma az internet. Felvetődik a kérdés, hogy melyek azok a témák, illetve olvasmányok, amelyek ezt a korosztályt megfogják, érdeklődését felkeltik. Éppen ezért mostani tanulmányom fókuszába a következő – a tanulóknak feltett – kérdéseket állítottam: Mi az, ami leköt, milyen témájú olvasmányok érdekelnek? Mitől jó egy olvasmány? Olvasol-e interneten, ha igen, mit? A diákok attitűdjeit, szokásait, véleményét foglalom össze a következőkben. 

Kedvelt témák

Miről olvasnak szívesen, melyek azok a témák, amelyek érdeklik a fiatalokat? Szeretik a történelmi témájú olvasmányokat, a kalandos történeteket, a fantasykat, a tudományos-fantasztikus alkotásokat, a fiataloknak, fiatalokról szóló műveket. Olvasnak komolyabb, filozofikusabb és tudományosabb szövegeket, de könnyedebb, humorosabb hangvételűeket is. A sport, a műszaki, az informatikai és ismeretterjesztő témák inkább a fiúkhoz, az érzelmesebb, romantikusabb műfajok a lányokhoz állnak közelebb. A 2. ábrán összegeztem mindazokat a területeket, amelyeket a tanulók a kérdés kapcsán megemlítettek.

2. ábra

2. ábra. Kedvelt témák

Néhány idézet a válaszokból (a rövidítések feloldása: SZI=szakiskolás, SZK=szakközépiskolás, G=gimnazista; L=lány, F=fiú):

Érdekes témájú könyvek, amelyek ajánlója felkelti az érdeklődésem, megtetszik. Történelmi, fantasy, sci-fi, humor.

(SZK L 7)

…sci-fi, fantasy és krimi, tehát olyan témájú könyvek, amelyek hozzám a legközelebb állnak. Tehát ilyen jövőben játszódó, kitalált világban játszódó könyvek, kalandregények.

(G F 1)

Az olyan témájú könyveket szeretem, amelyek korosztályomnak megfelelőek, és amelyek mondjuk megtörtént történetek.

(SZK L 3)

Igazából csak az számít, hogy pörögjenek az események. Egy történelmi regényt nem szívesen olvasnék, de bármit, ami az ilyesmi fiataloknak szól, mint én, örömmel.

(G L 4)

Általában az izgalmas sztorik kötnek le, olyanok, amikben van szerelem, titok, kaland. Szeretem az olyan könyveket, amelyek minden percben meglephetnek, és bármelyik pillanatban fordulat következhet be.

(SZI L 1)

Műszaki és szépirodalmi téma, ami leköt és a versek.

(SZK F 3)

A sport és a kalandjátékok a kedvelt témáim, amikről szívesen olvasok.

(SZI F 1)

…ez hangulat kérdése, de igazából a science-fiction, kitalált történetek, különböző íróknak az életrajza, hasonlók.

(SZK F 2) 

 …Én azokat szeretem, amik tanítanak valamire. Ha már leülök abban a kevés szabad időmben olvasni, akkor azt nem valami olyannal töltöm, ami nekem semmitmondó. Míg filmekben megnézek mindent, de könyvben, amivel több órát, napokat vagy hetet is eltöltök, nem. Úgyhogy a mélyebb témájú könyveket szeretem.

(G L 3)

Történelmi, hadtörténeti, aztán kalandregények is érdekelnek. Érdekelnek a filmekről szóló könyvek, hogy hogy készültek el, például most A Gyűrűk Ura, ami jobban érdekelne.

(SZK F 5)

A jó olvasmány motívumai

Interjúalanyaim kérésemre megfogalmazták azt is, melyek azok a motívumok, amelyeket egy olvasmány kapcsán fontosnak tartanak, ami alapján adott szöveget jónak ítélnek meg. A 3. ábrán összegeztem azokat az ismérveket, amelyeket a tanulók a jó olvasmány kritériumaiként határoztak meg. Az izgalmas, fordulatos, pörgős, haladós cselekményvezetés, a nem túl hosszadalmas, részletező kifejtés nagyon sok válaszban szerepelt. Fontos, hogy maga a téma érdekes legyen, semmiképp sem unalmas, felkeltse az olvasó figyelmét, érdekeltté tegye az olvasásban. A lányok inkább emelték ki az érzelmes jelleg fontosságát, míg a fiúknál fontos a felépítés, a kidolgozottság. Néhányuknál az elgondolkodtató, a tanulságos, a hiteles vagy az újat mondó szövegek élveznek előnyt, míg másoknál a fantázia, a humor vagy a titokzatosság a kedvelt motívum. Azok, akik sokat olvasnak kedvtelésből, szeretik, ha egy olvasmány hosszú, és sokáig tart elolvasni, míg a kevesebbet olvasók inkább annak örülnek, ha rövidebb a szöveg.

3. ábra

3. ábra. A jó olvasmány motívumai

Idézetek válaszaikból a fontosnak tartott motívumok kiemelésével:

Átélhető:

…számomra attól jó, hogy beleélem magam a szereplőnek a bőrébe, és képes vagyok vele azonosulni.

(G F 1)

Átélhető, újat mond:

Én szeretek azonosulni azzal, amit olvasok, vagy szeretek újat látni, újat tapasztalni, valami olyat olvasni, amire még nem gondoltam, ahogy még nem gondoltam rá, és hogy úgy kinyíljon a világ.

(G L 3)

Mindennapi életről szól, átélhető:

Hogy tényleg a mindennapi életről szól, az olvasó beleélheti magát a főszereplő világába, és szerintem ettől különleges, és ettől érdekes.

(SZI L 4)

Érdekes téma, nem unalmas:

…fenn kell tartania az olvasónak az érdeklődését, nem szabad, hogy unalmas legyen.

(SZK F 2)

Érdekes téma, izgalmas, romantikus:

Egy könyv, olvasmány attól jó szerintem, hogy leköti az ember figyelmét, nem hagyja nyugodni – a jó értelemben persze. Egyszóval, illetve többel: izgalmas, érdekfeszítő, lebilincselő, romantikus, veszélyes, szerelmes.

(SZK L 5)

Csattanó, humor, érzelem, fordulat, tanulság:

Egy olvasmány attól jó, ha van benne csattanó, humor, ugyanakkor érzelem egyaránt. Azok a művek, amelyek tanulságot, fordulatot vagy valami más mondanivalót tartalmaznak…

(G L 2)

Érdekes téma, figyelemfelkeltő, fontos információk:

Nálam az a fontos, hogy érdekes legyen, lekösse a figyelmemet, fontos legyen az, amit leírnak.

(SZI F 1)

Fordulat, izgalmas, újat mond:

Attól, hogy a története izgalmas, és nem másolják le benne más könyvek cselekményét, hanem új, váratlan dolgokkal állnak elő benne.

(G L 7)

Humor, felépítés, karakterek, végkifejlet:

Egy olvasmányt több dolog is élvezetessé tehet: a humor, a cselekmény felépítése, a karakterek, a pozitív végkifejlet, ilyenek.

(SZK F 5)

Nem hosszú, nem részletező, izgalmas:

Nekem egy jó olvasmány nem túl hosszú, lényegre törő és izgalmas.

(SZK F 6)

Nem unalmas:

Attól, hogy végig tudom olvasni anélkül, hogy megunnám.

(SZI L 3)

Jó felépítés: 

Ha több szemszögből megvilágítja az egész témát. Műszaki szöveg esetében például precíz, pontos leírás, megvilágítás, körbejárás. Számomra fontos, hogy mit vált ki a végkifejlet, az egész történet egysége együtt.

(SZK F 3)

Cselekményes, izgalmas, jó felépítés:

Legyen izgalmas, jó cselekményvezetés, fontos a részletesség.

(SZI F 2)

Érthető, színes:

Attól, hogy vannak benne olyan elemek, amik színessé teszik. Ha nem nagyon átláthatatlan, hanem érthető.

(G F 3)

Újat mond:

Egy olvasmány attól jó, hogy új ismereteket lehet szerezni.

(SZI F 3)

Internetes olvasmányok

Az interjúk során érdeklődtem beszélgetőtársaim könyv-, napi-, hetilap- és folyóirat-, valamint online olvasási szokásai felől is. Itt és most a diákok internetes olvasmányairól írok, a többi kategória bemutatása egy másik tanulmányt igényel majd. Interjúalanyaim beszámolóiból kiderült, hogy számukra a tanuláshoz és a mindennapi élethez szükséges gyakorlati információk beszerzésének természetes közege a világháló. Itt gyűjtenek forrásokat az iskolában tartandó kiselőadáshoz, és itt néznek utána az órákon hallott érdekességek részleteinek is. Az őket érdeklő napi híreket a sztárok, a sport, a közélet vagy a tudomány területéről az interneten keresik és olvassák. Kedvelt online olvasmányaik közé tartoznak a személyes vagy közéleti témában írt blogok, az ismeretterjesztő és hobbioldalak, valamint a rövid szövegek (viccek, novellák, idézetek, igaz történetek, receptek). Hosszabb terjedelmű írásokat nem szívesen olvasnak számítógépen, de azért akad olyan is, aki például letölti a kötelező olvasmány elektronikus változatát és képernyőn olvassa el. Egy diáklány említett egy olyan műfajt, mely a digitális kor terméke, a fan fictiont. Szívesen olvas és ír is ilyen történeteket, amelyek egy-egy könyvsiker rajongók általi továbbírását, átírását jelentik. A 4. ábrán azt jelenítettük meg, hogy mit olvasnak szívesen interneten a megkérdezettek. 

4. ábra

4. ábra. A tanulók online olvasmányai

Néhány idézet az interjúkból, a kulcsinformációk kiemelésével:

Blogok, interjúk:

Három blogot olvasok rendszeresen, a kedvencem Albert Tímeától a Gipsz égbolt, azért, mert nem ilyen üres, hogy ma felkeltem, aztán megreggeliztem, aztán elmentem az iskolába, aztán hazamentem, hanem nagyon elvont, minden mondatot úgy kell olvasni, hogy elemezve: hogy most éppen hol van, mit érez, nagyon tömény. Elolvasok belőle három-négy oldalt, és utána elolvasom még hússzor, mire mindent felfogok… Interjúkat is szoktam olvasni koreográfusokkal.

(G L 3)

Blogok, fan fictionök, kötelező olvasmányok:

Szoktam blogokat olvasni, meg általában fan fictionöket. Ez egy más által írt történet továbbírását jelenti, kitalált dolgokat. Mondjuk van a Harry Potter, és nem azzal az aktuális lánnyal hozzák össze, hanem egy másikkal, és ebből egy külön történet lesz. Vagy más a befejezés. 

Blogok közül magánjellegűeket olvasok, ahol például valaki a saját tapasztalata alapján ír le mondjuk idézeteket, vagy fogalmaz meg nem konkrét példákat, csak ilyen mögöttes tartalommal bíró dolgokat. 

Van, hogy a kötelező olvasmányokat is interneten olvasom vagy letöltöm, mást nem igazán olvasok neten.

(G L 6)

Hírek, ismeretterjesztő oldalak, közösségi oldalak:

Híreket, például amikor a Freemailből kilépünk, akkor is ott vannak a hírek, hogy mi történt az orvostudományban, a politikában, az országban, a világban. Szoktam olvasni sztárhíreket is, szépségpraktikákat egy közösségi hálón.

(G L 5)

Gyakorlati információk:

Például az anyukám kérésére adóbevallásról, kötelező biztosításról, fontos kötelezettségekről keresek információkat.

(SZK F 3) 

Hetilapok, hírek, ismeretterjesztő oldalak:

Ha például egy magazinnak nem tudom megszerezni a havi részét, akkor neten olvasom el. Vagy ami éppen érdekel és kíváncsi vagyok rá, azt neten el tudom olvasni. Például, ha az iskolában felhoznak egy adott témát, és engem az érdekel, akkor arra rákeresek.

(SZK F 4)

Hírek, viccek:

Hírportálokat szoktam nézegetni, illetve ilyen vicces oldalakat, amiken különböző vicceket, esetleg történeteket írnak le.

(SZK F 2)

Zenei témájú oldalak, hírek:

Zenével kapcsolatban, startlap mentén híreket, illetve ha valami érdekel, annak utánajárok.

(G F 3)

Ismeretterjesztő, vicces oldalak:

Interneten szoktam természettudományos, vicces, vallásos meg politikai oldalakat olvasni.

(SZK F 1)

Közösségi oldal:

Facebookot, msn-t, mert ott szoktam beszélgetni a barátaimmal, megbeszéljük, hogy mikor találkozzunk, meg, hogyha nem tudunk találkozni a tanulás miatt, akkor ott tudunk beszélgetni este, hogyha végeztünk. 

(SZI L 6)

Összegzés

A tanulók olvasói ízléséről a válaszaik alapján a következő kép bontakozott ki: kedveltek körükben a misztikus, a romantikus, a vámpíros, a szórakoztató, a tiniknek, tinikről szóló, illetve a történelmi témák, valamint a humoros hangvételű művek. Műfajokat tekintve a fantasy, a krimi, a science-fiction és a kalandregény áll hozzájuk legközelebb, de nem idegen tőlük a novella, a vers, a dráma, az igaz történet, az életrajz és a vicc sem. A jó olvasmány kritériumai közül főleg az izgalmas, fordulatos, pörgős, haladós cselekményvezetést, a nem túl hosszadalmas, részletező kifejtést és az érdekes, figyelemfelkeltő témát emelték ki. Lányoknál fontos az érzelmesség, a fiúk esetében a felépítettség és a logikusság. Többek szerint az olvasmány előnyére válik, ha elgondolkodtató, tanulságos, hiteles, újat mond, megmozgatja a fantáziát, humoros vagy titokzatos. Online barangolásaik célja elsősorban az információszerzés, az érdeklődési körüknek megfelelő oldalak látogatása, kedvelt online olvasmányaik közé tartoznak a személyes vagy közéleti témában írt blogok, az ismeretterjesztő és hobbioldalak, valamint a rövid szövegek (viccek, novellák, idézetek, igaz történetek, receptek).

Hivatkozott irodalom

Magyarné Fazekas Ágnes (2013): Középiskolások olvasási preferenciái és motivációi. Fordulópont, 15. 1. sz. 101-109.

M. Fazekas Ágnes (2013): Olvasnak-e a mai fiatalok? Taní-tani Online, 2013. június 5.

A szerzőről: