Iskolakóstoló a „Dianában”

Puy-Darnyi Andrea írása

Az iskolakóstolónak több célja van. Egyrészről az iskola életébe, az alkalmazott módszerekbe, a „dianás feelingbe” enged betekintést a családoknak, másrészt egy képet szeretne nyújtani a gyermekek aktuális fizikai és szellemi állapotáról a különböző képességek, készségek, jártasságok és adottságok megjelenítésével.

Budapesten a XII. kerületi Diana utcában a Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnáziumban alsó tagozaton évfolyamonként két osztály indul.

Mivel sportiskoláról van szó, természetesen az egyik osztály sport tagozaton folytatja tanulmányait, így ennek megfelelően emelt óraszámban van testnevelésórájuk, illetve egy sportágválasztó tantárgy is szerepel az órarendjükben, amely segít nekik megismerni az olimpiai sportokat, hogy a későbbiekben könnyebben meg tudják találni a számukra legtesthezállóbb mozgásformát.

A másik osztály a tehetséggondozó osztály, ahol matek-sakk és drámapedagógia-órákkal bővül az órarend, s mindenki választhat a saját érdeklődési körének és tehetségének megfelelő foglalkozást. Természetesen a professzionális testneveléstanítás és a magas szintű sportolást segítő tárgyi feltételek a tehetséggondozó osztály rendelkezésére is állnak, mint ahogy a tesiseknek is lehetőségük van sakkfoglalkozásra járni és önismeretóra címén hetente drámafoglalkozásokon reszt venni.

Az iskolában már hagyomány, hogy márciusban az egymást követő szombati napokon a leendő elsős gyermekek úgynevezett iskolakóstolón vehetnek részt. Igaz, az elmúlt vírusos időszak átszervezésre kényszerítette a tantestületet, de az akadályokat mindig sikerült megugrani és alkalmazkodni az adott helyzethez. 2022-ben például kisebb csoportos foglalkozások keretén belül tekinthetnek be az óvodások az iskola életébe.

Ezekben a délelőtti órákban tárt kapuk várják a kíváncsi családokat, de előtte előzetes regisztráció szükséges az akadálymentes lebonyolítás érdekében. Az első és utolsó alkalmak kézműves foglalkozások, ahol a kisebb és nagyobb testvérek is kipróbálhatják magukat különböző kreatív technikák alkalmazása közben. Az origami, nemezelés, rajzolás, ragasztás tevékenységei mellett valójában az alsós tanításban megforduló pedagógusokkal való találkozás, könnyed beszélgetés is megtörténik. A többi alkalmak során a gyerekek a leendő elsős tanító nénik vezetésével felosztva kiscsoportos foglalkozásokon próbálhatják ki magukat. Könnyed feladatlapokat tölthetnek ki, melyek a különböző képességeik és készségeik jelenlegi állapotáról árulkodnak. Találkoznak logikára épülő kérdésekkel, az anyanyelvi kompetenciájukat felmérő feladatokkal és az együttműködési készségük, a koncentrációjuk mértéke is kirajzolódik. A délelőtt folyamán a drámapedagógus tanítók, foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek, ahol a sok csapatépítő, ismerkedő, önismereti, bizalom-, szituációs, érzékszervekre ható drámajáték az ellazulást, az önfeledt együttlétet segíti elő.

Természetesen ezek a szombatok a sportnak is teret adnak, így a vidám, ügyességi feladatok elvégzésével is próbára tehetik magukat a gyerekek. Fizikai erőnlétük, rátermettségük, koordinációs mozgásuk, amit ilyenkor figyelnek a testneveléstanárok.

Az iskolakóstolónak több célja van. Egyrészről az iskola életébe, az alkalmazott módszerekbe, a „dianás feelingbe” enged betekintést a családoknak, másrészt egy képet szeretne nyújtani a gyermekek aktuális fizikai és szellemi állapotáról a különböző képességek, készségek, jártasságok és adottságok megjelenítésével. Az iskola ezen alkalmak eredményeit megosztja a szülőkkel, és ha igényt tart rá a család, együttműködve tanácsot és ajánlást is ad az esteleges fejlesztési területek megjelölésével. Teszi mindezt annak érdekében, hogy az ő intézményük is a választott iskolák közé kerüljön, de legfőképpen azért, hogy még a kötelező általános iskolai jelentkezések előtt a szülők tudatosan és felelősségteljesen átgondolhassák terveiket, és lépéseket tegyenek annak érdekében, hogy gyermekük számára az egyéniségüknek megfelelő, lehető legjobb iskolát tudják kiválasztani, hogy az óvodás lét után biztosítva legyen a gyermek egészséges testi és lelki fejlődése.

A szerzőről: