János vitéz – 14. rész

Jankovics Marcell 1973-as filmjéből. Forrás: Imdb

Tollár Ivett óravázlata

"De csak beszélj, fiam, meghallgatjuk biz azt;
Hiábavalóság, ami téged aggaszt."
Igy biztatta őt a jó francia király,

S János vitéz beszélt, amint itt írva áll...

Tantárgy: Irodalom.

Osztály: 5. – 20–25 fő, dráma előképzettséggel rendelkeznek.

Téma: Petőfi Sándor: János vitéz.

Az óra tárgya: 14. rész.

Óratípus: új ismeretet átadó.

Idő: 45 perc.

Taneszközök: laptop, vetítővászon, projektor, pendrive, nyomtatott szöveg (14. rész), papír, színes tollak, filcek, kis cetlik, érzelemkártyák, kalap/tarisznya.

A felvezető foglalkozás célja: a monológban megjelenő életeseményekhez kapcsolódó érzelmek és kapcsolatok megjelenítésének segítségével a beleérző képesség fejlesztése.

Felhasznált szakirodalom: Kaposi László (szerk.): Játékkönyv. Marczibányi Téri Művelődési Központ, Budapest, 2013.

Tollár IvettFelvezetés (4 perc)

A tanár összefoglalja, hogy hol tartanak a történetben. A 13. rész úgy zárul, hogy János vitéz szót kap. Akik jelen vannak a lakomán: a francia király, a királylány, szolgák, vitézek.

Lavina

A körben ülő csoport egyik tagja a kör közepén felvesz egy pózt (szobor). Majd újabb résztvevő kapcsolódik saját szobrával az előzőhöz. Aki belépett, az marad, tartja a pózt, egészen addig, amíg egyesével az egész csoport be nem állt.

Ebben az esetben az első legyen János vitéz, azok pedig, akik később csatlakoznak a képhez, a mellékszereplők, akár tárgyak.

Munkafázis

Más hangsúllyal (2 perc)

„De csak beszélj, fiam, meghallgatjuk biz azt…” sorral. A lavinával kialakult képben mondják el sorban a 13. rész utolsó mondatát (a királytól hangzik el eredetileg) különböző hangsúlyokkal.

Változat: fokozás – egyre kedvesebben; egyre hangosabban; egyre halkabban; egyre türelmetlenebbül stb.

A 14. rész feldolgozása – A szöveg megismerése, rajzos vázlat készítése

Életúttérkép (20 perc)

A diákok a szöveget figyelve (olvasva, hallgatva) megjegyzik Jancsi életének állomásait, és egy nagy csomagolópapírra közösen rajzolják le annak életúttérképét. (A szöveg elmondása után, ha szükség van rá, kapnak még 2 percet teljesen befejezni.) A térképeknek tartalmaznia kell Jancsi „jó helyeit” (a csúcsokat, a látványos pontokat stb.), a „rossz helyeket” (nagy bukások, kudarcok stb.), az akadályokat, a kerülő utakat, valamint a jelenlegi haladás fő irányát is. Rajzolhatnak figurákat, tárgyakat is a térképre.

A térképeket megbeszéljük, hogy milyen fontosabb állomásokat említett János vitéz ebben a részben. (Mit hagyott ki, vajon miért?)

Eszközök: laptop, vetítővászon, projektor, pendrive, papír, színes filcek, tollak, nyomtatott szöveg

Érzelmek (15 perc)

Összegyűjtjük, hogy az egyes helyzeteket milyen érzelmi állapotok kísérhették. Mit érezhetett János vitéz és a többi szereplő az egyes „állomásokon”?

Érzelemkártyákból választhatnak, és odahelyezhetik a térképen a megfelelő helyre/helyekre. Kapnak üres kártyákat is, amelyekre maguk is írhatnak érzelmeket, ha nem találják a listában, vagy ha egy kártyára több helyen is szükség lehet.

Kártyák: bánat, bátorság, felbőszültség, nyomorult, kíváncsiság, gyűlölet, ingerültség, öröm, szerelem, bujaság, gyász, erőszak, érzékenység, kiüresedettség, mélabú, tettre készség, zsémbesség, boldogság stb.

Szoborcsoport

Kis csoportokban (3-4 fő) megjelenítenek egy választott „állomást” az ahhoz tartozó érzelmekkel. A csoport egyik tagja a többiek mozgatásával megalkot egy szoborcsoportot több állomáshoz, amely véleménye szerint, tükrözi a szereplők kapcsolatait, érzelmeit.

Kitalálják, hogy a csapatok melyik eseményt jelenítették meg, mi az, amit éppen látunk, hová tartozik.

Megbeszéljük, ki mit/kit játszik, mennyire sikerült megjeleníteni a hozzá kapcsolódó érzelmet.

Plusz variáció/ feladat:

  • adjanak címet a szoborcsoportnak,
  • megérintéssel egy-egy mondat elhangzik a szereplőktől,
  • a megfigyelő csapatokból be lehet állni, ha tudják fokozni a megjelenített érzelmet, eseményt.

Tartalék feladat – Lassítás: lassítással mutassák be, hogy hogyan jutunk el az egyes állóképekig!

Záró játék

Képzeletbeli ajándék (4 perc)

Egyénenként gondolják át (mint olvasók, mint diákok), hogy mit ajándékoznának János vitéznek. Lehet konkrét tárgyakat, varázstárgyakat is, de lehet élményeket, tulajdonságokat adni – ami hiányzik az életéből, vagy amire szüksége lehet még a további kalandjaihoz. Mindezt úgy, hogy pontosan nem tudhatjuk, hogy mi fog vele történni, miután elhagyja a francia udvart. (Az eddigiekhez hasonlóan további mesés kalandokban lesz része.)

Ezeket írják le egy cetlire, mindenki vagy a korábbi csoportok egy-egy képviselője elmondja, hogy mi az ajándék, miért erre esett a választás, mire tudja majd János vitéz használni, stb. Majd jelképesen adják át, helyezzék bele János vitéz tarisznyájába/kalapjába ezeket.

Eszközök: kis cetlik, tollak, tarisznya/kalap.

A szerzőről: