Mann Miklós (1935–2020)

Forrás: http://kerikata.hu

Nagy Péter Tibor megemlékezése

Mann Miklós múlt hétfőn eltávozott körünkből.

Az utóbbi évtizedben már visszavonult életet élt – egy olyan életpálya után, amelybe több 19-20. századi áttekintő magyar oktatástörténeti könyv, egy a maga korában népszerű Németország-történet, Történelmi Társulat-i titkárkodás, tanárképzőfőiskola-igazgatás és ELTE-s professzorkodás, s néhány doktori témavezetés is belefért. Nyolcvanadik születésnapján még közösen is kifejezhettük tiszteletünket a Kazinczy utcai konferencián.

Utolsó PhD-hallgatója Biró Zsuzsanna Hanna, a Wesley későbbi tanszékvezetője volt. Utolsó opponensi tevékenysége Kéri Katalin pécsi professzor nagydoktorijához kötődött.

Utolsó nyilvános megszólalását 2017 nyarán a Wesleyn tartotta. Utolsó tanulmánya Szilágyi Sándorról, a Századok szerkesztőjéről szólt. Rá igen jellemző módon e két utolsó megnyilatkozását arra használta, hogy köszönetét és elismerését nyilvánosan is kifejezze kollégáinak, szakmai útitársainak.

Lelke legyen bekötve az élők kötelékébe.

A szerzőről: