Módszertani műhely…

…és online egyetem a pedagógusképzésben. Gyarmathy Éva írása

A csoport a módszerek alkalmazásában nagyobb erőt képvisel, így valószínűbb a gyakorlatban történő alkalmazás.

Gyarmathy ÉvaAz integrált oktatásban elkerülhetetlen a pedagógusok felkészülése az integrált diákok tanítására, fejlesztésére. Az erre való felkészülés biztosítása a szokásosnál nagyobb és sok tekintetben a korábbiaktól eltérő szemléletbeli és gyakorlati ismereteket kíván. A pedagógusoknak nagy igénye van szakmai ismertekre és különösen gyakorlati tapasztalatokra. Ennek érdekében újfajta szervezésű ismeretátadási formákat kell biztosítani a minél gyorsabb, intenzív és mégis széles szakmai köröket elérő elméleti és gyakorlati információk közvetítésére.

Az itt javasolt képzés két fő részből áll:

 1. online elméleti képzés és konzultáció, „blended learning”,
 2. módszertani műhelyképzés.

1. Online elméleti képzés

Az online egyetemi kurzusok a különleges ellátást kívánó gyerekekről és azokról a módszertani eljárásokról adhatnak képzést, amelyek alkalmasak az egyes problématerületek kezelésére.

Az blended learning formájú képzésen a szükséges elméleti ismereteket játékosított formában kapják meg a résztvevők. Nagy hangsúllyal jelennek meg az online szakmai fórumok is, ahol szervezetten, irányítottan és a háttéranyagokkal támogatottan a tanultak elmélyítésére van lehetőség.

A képzésben 5-6 fős csoportok indulnak egy konzulenssel, és közös munkában készülnek fel a gyakorlatra. A csoport a módszerek alkalmazásában nagyobb erőt képvisel, így valószínűbb a gyakorlatban történő alkalmazás. Ugyanezért a módszertani műhelyekre is csoportokban jelentkezhetnek a résztvevők.

Az általános elméleti felkészítés része, hogy megismerjék a résztvevők a lehetséges választható módszereket, hogy a gyakorlatra felkészülten érkezzenek.

2. Módszertani műhelyképzés

A módszertani műhelygyakorlat során egy-egy módszer gyakorlati ismereteinek átadása történik.

A módszert egy személy vagy egy csapat adja át. Ők a műhelyvezetők. A módszer elsajátítására jelentkezők a résztvevők. A műhelymunka a szakemberek együttműködése, ahol a műhelyvezetők az általuk kidolgozott módszer átadásáért, a résztvevők a módszer szakszerű átvételéért felelősek. A műhelyvezető egyszerre tananyagkészítő, demonstrátor, gyakorlatvezető, fórumszervező, szakmai konzulens. A résztvevő egyszerre megfigyelő, gyakornok, fórumtag.

A módszertani műhelyekben 3-6 fős résztvevői csoportok indulnak.

A módszertani műhely gyakorlatának lépései nagy vonalakban.

 1. A műhelyvezetők ismertetőket és segédanyagokat állítanak össze az általuk kidolgozott és a gyakorlatban régóta alkalmazott és bevált tanító-fejlesztő módszer bemutatására. Ez a segédanyag alkalmas a módszer vagy módszer együttes önálló megismerésére, és a gyakorlatban történő alkalmazására.
 2. A segédanyagok az online egyetemi képzésként elméleti felkészülésre adnak lehetőséget. Szabadon elérhetők és használhatók, ugyanakkor a gyakorlati képzésre való jelentkezés feltétele a kurzus elvégzése, és az online vizsga a módszerhez tartozó elméleti ismeretekből.
 3. A módszertani műhely formájú gyakorlatra felvett résztvevők a műhelyvezető saját gyakorlatában ellátott csoporttal folyó munka során bemutatott tevékenységben vesznek részt.
 4. A módszertani műhely kezdetén a képzők rövid interaktív előadásban bemutatják a helyszínt, a módszerben ellátott csoportot, és a résztvevők kérdéseire válaszolnak.
 5. A gyakorlatban végzett munka során a résztvevők megfigyelik és aktívan végzik a módszerhez tartozó tanító/fejlesztő tevékenységeket.
 6. A résztvevők a foglalkozások után kérdéseikkel a látott és végzett tevékenységeket szakmailag pontosítják. Ezek a konzultációs szakmai beszélgetések hivatottak a módszer finomságainak tisztázására.
 7. A résztvevők a saját gyakorlatukba építik a megismert módszert, módszeregyüttest. A műhelyvezetők online és/vagy személyes konzultáció során szakmai ellenőrzést gyakorolnak a folyamat támogatása érdekében.
 8. A műhelyvezető a módszer átadását befejezettnek tekinti, ha a résztvevő munkája megfelel a képzésben bemutatott módszer vagy módszeregyüttes szakszerű alkalmazásának.

A módszertani műhely előnyei.

 • Módszertani sokféleség alakul ki. Az interneten közreadott segédanyagok szabadon elérhetők, használhatók és adaptálhatók.
 • A módszertani innovációk elismerése és terjesztése válik lehetségessé. A gyakorlatban dolgozó szakemberek elismerést kapnak, és munkájuk sokszorosan hasznosul.
 • A célcsoport, különleges populáció a műhelyképzés során, majd a résztvevő szakemberek saját gyakorlatában is ellátást kap. Így egyszerre két szinten történik gyakorlati ellátás.
 • Az igen intenzív munkaforma lehetővé teszi a szakemberek gyors képzését, és így a módszerek továbbadásának lehetőségét, és az ellátottak körét megsokszorozza.
 • A módszerek és módszeregyüttesek széleskörű alkalmazása szemléletformálást tesz lehetővé.
 • A gyakorlat során a jó gyakorlat gazdái, a műhelyvezetők és módszereik is jelentősen fejlődhetnek, hiszen szakemberek egyenrangú közös munkájában vesznek részt, ahol az adott műhely által kidolgozott módszer is elemzésre kerül.

A módszertani műhely a tanulásnak természetes módjára építő eljárás, sokféle módszert és szemléletbeli fejlesztést alkalmaz.

 • Lehetővé teszi, hogy elköteleződés nélkül is ismereteket szerezzenek az érdeklődők.
 • A résztvevők szabadon ismerkedhetnek az online segédanyagokkal, és a megfigyelés és tevékenykedés során a módszerrel, miközben szervezett információk és tudásszerzés áll rendelkezésre.
 • Szakmai beszélgetések során nemcsak a módszer vagy módszeregyüttes kérdéskörében, hanem szélesebb szakmai kérdéskörben is egymás tudását használhatják.
A szerzőről: