Szeszler Anna

Mióta az eszemet tudom, pedagógus akartam lenni. Munkásságom első évtizedében tanítóként dolgoztam, majd a pedagógusképzésben a neveléstudomány elméleti tárgyait tanítottam. A rendszerváltás pillanatától aktív részese lehettem a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola létrehozásának, irányításának, így ismét a gyakorlat került előtérbe. Közben számos hazai és nemzetközi szakmai műhely alapításában, munkájában vettem részt. Jelenleg az elméleti megközelítést a tapasztalatok szintetizálása, a gyakorlatot a pedagógus-továbbképzésben a még mindig alternatívnak számító módszerek terjesztése  jelenti.