Egy izgalmas online feladatbank…

…ami más, mint a többi. Szeszler Anna írása

Miután sok évet eltöltöttem az alternatív pedagógia iskolai gyakorlatában és a pedagógusképzésben, abban is biztos vagyok, hogy a MAPPA szempontrendszere, tudatos felépítése óriási hatással lehet a tanítók és tanítójelöltek gondolkodására, a gyerekek egyéni szükségleteihez igazodó stratégiák alakítására.

Szeszler AnnaTudjuk, hogy az oktatás, az iskola szerepe rohamosan változik. A mesterséges intelligenciára épülő újabb és újabb programok ma még beláthatatlan módon fogják befolyásolni a pedagógusok szerepét. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a kisgyerekek alapképességeinek, készségeinek fejlesztése még hosszú ideig megkerülhetetlenül valós teendőnk marad.

Kétségtelen, hogy egyre több és többféle digitális segédanyag áll a pedagógusok rendelkezésére. A most bemutatásra kerülő MAPPA azonban kicsit más, mint a többi. És ez nem a hirdetés helye, mégis szeretném felhívni azon megújulni vágyó tanítók, fejlesztő pedagógusok, netán szülők figyelmét, akik gyerekeik, tanítványaik fejlesztését tudatosan, érdekesen, változatosan, személyre szólóan kívánják segíteni.

Mit is kínál ez a bank, a MAPPA?

Talán egyszerűbb onnan kiindulni, mit nem kínál. Nem digitális tankönyv, és nem is egymásra épülő feladatsor, sokkal inkább a bármi és a minden kategóriák illenek rá. Csoportosított, szinte bármely szempont szerint kereshető, fejlesztésre alkalmas feladatokat tartalmaz.

A képességfejlesztési területek megjelölésénél látszólag tantárgyak közül választhatunk. Az évfolyamok rugalmas meghatározása mellett a pedagógusok és szülők számára is valószínűleg ez a legegyszerűbb kiindulás. Azonban ha rámegyünk alatta bármelyik kicsi fülre, akkor a részképességek fantasztikusan átgondolt rendszerben jelennek meg. Választhatjuk ezek bármelyikének megjelölésével azt, amelynek fejlesztésére az adott tanulónak az adott helyzetben éppen szüksége lehet. Az összegyűjtött, illetve megalkotott feladatok olyan hálózatot alkotnak, amelyek a legkülönbözőbb szempontok szerinti keresésre alkalmasak, így egy-egy játék, gyakorlat a céljainknak megfelelően többféle megközelítéssel is előkerülhet. Nézzünk egy példát: ha az alapozás gombra rákattintunk, azon belül 28 egyéb szempont, különféle készség és képesség jelenik meg. Ha találomra kiválasztjuk például az absztrakció fejlesztését, akkor azonnal 213 találat mögött különböző feladatok hívhatók elő.

Egy másik példa: ha kiválasztjuk a ritmuskészség fejlesztését – amelyről tudjuk, hogy számos egyéb területre kihat –, akkor ezt megtehetjük vizuálisan, akusztikusan, mozdulatokkal, egyénileg, párban, csoportban, szóval a megoldások végtelen lehetőségét kínálja fel a gyűjtemény.

Ha valaki azt gondolná, hogy a feladatok sokasága csupán a képességfejlesztést hivatott segíteni, akkor téved. A gyűjtemény alkotói nagyon igényesen választották ki a gyakorlás tartalmát is. A szövegértéshez, szerepjátékokhoz felhasznált irodalom megválasztása mind igényes. Olyan írók, költők tollából származnak, mint például Weöres Sándor, Lázár Ervin, Varró Dániel, Kosztolányi Dezső, és sorolhatnánk tovább.

A fejlesztés egyik alapja, hogy a gyerekek minél több érzékszervére hassunk. Különös értéke a feladatgyűjteménynek, hogy a fejlesztés érdekében egymással párhuzamosan, egymásra épülve is több érzékszervre épít. Lát, megfigyel, gondolkodik, megfogalmaz, kimondja, rajzot készít róla… A bank tartalmaz olyan lehetőséget, amely hallás utáni élményekre alapoz. A kifejező beszéd gyakorlásához tanácsolt szerepjátékra olyan ötleteket ad, amelyeket nem egyedül vagy a géppel párban, hanem egy társukkal, szülővel, de akár csoportban is megoldhatnak. A tanulás – például a hangulatkártyák használatával – közös örömforrás, miközben fejlődhet a gyerekek szociális kompetenciája is. Izgalmas lehetőség tehát, hogy a szövegek, feladatok tartalma mellett a tanító fókuszba helyezheti az együttműködés különböző módjait. A nyelvi fejlesztést, kommunikációt segítő játékok alkalmasak lehetnek a gyerekek kapcsolatrendszerének fejlesztésére is. Választhatunk persze gondolkodásra késztető logikai játékot is a felkínált bankban.

Nagyra értékelem a gyűjteményben azt is, hogy a témák kapcsolódnak a gyerekek mindennapi életéhez, az iskolán kívüli világhoz. Ezekkel könnyű érzelmileg is azonosulni, az izgalmas rejtvények, a szövegek tartalmával való azonosulás mind újabb örömteli kihívás.

Az egyes gyakorlatokhoz megfogalmazott utasítások szinte óravázlatot is jelenthetnek a tanítóknak, és hatalmas segítséget a szülőknek. Felsorolják azokat a cselekvési lépéseket, amelyekkel igazán jól ki lehet aknázni a feladatban lévő képességfejlesztési lehetőségeket.

A program informatikai megoldása lehetővé teszi a pedagógusok számára a könnyű tájékozódást, felhasználóbarát. Másrészt az igencsak ingergazdag digitális környezethez szokott gyerekek számára a gazdag szín- és formavilág ellenére nyugalmat közvetít, letisztult megközelítésű.

A gyakorlatok tetszés szerint felhasználhatók, olykor szétszedhetők, több lépésben is megoldhatók, lehet őket különböző módon összeválogatni. Tehát miközben szolgál és kiszolgál, a kreatív pedagógus ebből a kreatív feladatgyűjteményből egészen elképesztően különböző, nagyon érdekes foglalkozásokat, akár órákat tud összeállítani úgy, hogy közben a cél megmarad: az adott képesség fejlesztése.

A programot kiváló iskolák kiváló pedagógusai készítették, akik arra törekedtek, hogy a felhasználók számára rengeteg lehetőséget biztosítsanak.

A MAPPA – az azt bemutató írás szerint – „az alternatív iskolák 30 éves tevékenységének egyik, elég jól megérett gyümölcse. Mert nem jöhetett volna létre azok nélkül a tapasztalatok nélkül, melyek az alternatív intézményekben felhalmozódtak, azok nélkül az ötletek nélkül, melyekkel egymást inspirálva folyamatosan kerestük az új kihívásoknak leginkább megfelelő válaszokat. Szóval, ha eredménynek nevezhető ez a projekt, akkor ez bizony a teljes magyarországi alternatív pedagógiai közösségnek köszönhető.”

Jó ezt olvasni, hiszen – fenntartótól függetlenül – az utóbbi 30 évben ezek az iskolák és azok pedagógusai nagymértékben járultak, járulhatnak hozzá a közoktatás fejlődéséhez is. Biztosan vannak olyan tanítók, akik majd ráismernek egy-egy gyakorlatra, amelyet ők is rendszeresen alkalmaznak. Nagyszerű, tekintsék ezt megerősítésnek! És bizonyára vannak olyanok, akik elfáradtak kicsit, és örömmel újítanák meg módszereiket.

Miután sok évet eltöltöttem az alternatív pedagógia iskolai gyakorlatában és a pedagógusképzésben, abban is biztos vagyok, hogy a MAPPA szempontrendszere, tudatos felépítése óriási hatással lehet a tanítók és tanítójelöltek gondolkodására, a gyerekek egyéni szükségleteihez igazodó stratégiák alakítására.

A komplex gyűjtemény, a bank összeállítása hatalmas munkát takar. Az alkotókon kívül sokunknak feladata, hogy minél többen megismerjék, használják, minél több gyerek haszonélvezője lehessen. Mert a világ rohamos változása ellenére az alapképességek, készségek fejlesztése, amit ma megteszünk, mindannyiunk jövőjében kamatozik.

A szerzőről: