Kolosai Nedda

Az ELTE TÓFK Neveléstudományi Tanszékén dolgozom pszichológus oktatóként tíz éve, ezzel párhuzamosan az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolájának vagyok PhD hallgatója. Érdeklődési, kutatási területeim közé tartoznak: az emberi nagyon hosszú távú emlékezés vizsgálata, a pedagógiatörténet-írás posztmodern szemléletű megközelítése, pedagógusok mentális egészsége, kisiskolások családrajzainak- és gyermekek halálképének vizsgálata, valamint a narratívák szerepe a neveléstudományban.