H. Tóth István

A neveléstudomány kandidátusa, alkalmazott nyelvész vagyok. A Kecskeméti Tanítóképző Főiskola nyelvész docense és főigazgató-helyettese, az Ungvári Állami Egyetem kutatói ösztöndíjas vendégtanára, majd a moszkvai Lomonoszov Egyetem docense, lektora, továbbá a prágai Károly Egyetem docense, vendégtanára, ezután a Balassi Intézet nyelvtanára voltam. Ez idő tájt az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója vagyok Vácott. Az egyetemi doktori és a kandidátusi kutatásaim óta olvasáspedagógiai, alkalmazott nyelvészeti, valamint stilisztikai kérdésekkel foglalkozom. A poétikai szövegművek tanulói megértését elemzem ez idő szerint is; kutatásaimban arra keresem a választ, hogy milyen színvonalon értik, egyáltalán: megértik-e az 1–8. évfolyamos olvasók a szépirodalmi alkotásokat?